Grayscale’s Odważny Ruch: Rejestracja Bitcoin ETF po Prawnej Wygranej

Grayscale Investments zarejestrował formularz S-3 dla Bitcoin ETF, nawiązując do niedawnego zwycięstwa sądowego, które zmusiło SEC do ponownego rozważenia ich wniosku.

Punkty kluczowe

  • Grayscale Investments składa wniosek o rejestrację formularza S-3 dla Bitcoin ETF.
  • Niedawne zwycięstwo sądowe zmusza SEC do ponownego rozpatrzenia wniosku Grayscale.
  • Grayscale ma na celu przekształcenie Grayscale Bitcoin Trust w spot Bitcoin ETF.
  • Konkurencja w obszarze spot Bitcoin ETF wzrasta, a wśród graczy znajdują się BlackRock, ARK Investment i Fidelity.

W strategicznym ruchu, który podkreśla zaangażowanie w innowacje kryptowalutowe, Grayscale Investments złożył wniosek o rejestrację formularza S-3 w United States Securities and Exchange Commission (SEC). To zgłoszenie otwiera drogę do stworzenia nowego funduszu ETF skoncentrowanego na fascynującym świecie Bitcoina (BTC).

Znaczenie tego wydarzenia podkreśla fakt, że cena BTC wynosi 29 253 USD, co odzwierciedla dynamiczną naturę rynków kryptowalut. Decyzja Grayscale o podjęciu tego przedsięwzięcia została podjęta 19 października, a planuje się wprowadzenie akcji Grayscale Bitcoin Trust na New York Stock Exchange (NYSE) Arca pod symbolem GBTC.

Rejestracja Bitcoin ETF

Inicjatywa ta jest zgodna z ogólną misją Grayscale, jaką jest przekształcenie Grayscale Bitcoin Trust w spot Bitcoin ETF. Spółka wyraziła niezachwiane zaangażowanie w ścisłą współpracę z SEC w celu osiągnięcia tego celu.

Zgłoszenie rejestracyjne, przedstawione w wersji S-3, upraszcza proces rejestracji papierów wartościowych. Kwalifikowalność GBTC do formularza S-3 jest znaczącym kamieniem milow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *