Jak branża blockchain traci miliardy rocznie na MEV, rozwiązanie stoi przed nami – Założyciel Neo Da Hongfei

Wraz z rosnącym znaczeniem technologii blockchain na całym świecie, staje się coraz bardziej oczywiste, że istnieje pewien problem, który przyczynia się do strat w branży blockchain. Chodzi o tak zwane “MEV”, czyli “wydobywanie wartości z transakcji” (ang. “miner-extractable value”), które rocznie pochłania miliardy dolarów. Ale na szczęście rozwiązanie tego problemu zostało już zauważone przez założyciela Neo, Da Hongfei.

MEV to zjawisko polegające na tym, że górnicy blockchain mogą wykorzystać swoją pozycję do wydobycia informacji o nadchodzących transakcjach i wykorzystania tego w celu osiągnięcia korzyści finansowych. To z kolei prowadzi do dysproporcji w płatnościach w sieci blockchain, co negatywnie wpływa na cały ekosystem. Według różnych źródeł, straty związane z MEV wynoszą rocznie nawet kilka miliardów dolarów, co jest ogromną kwotą dla branży blockchain.

Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu, które zostało zidentyfikowane przez jednego z liderów branży. Da Hongfei, założyciel kryptowaluty Neo, zwrócił uwagę na fakt, że istnieją już technologie, takie jak algorytmy konsensusu wydobywające wartość (ang. “value-extracting consensus algorithms”), które mogą pomóc w ograniczeniu wpływu MEV na blockchain. Te algorytmy mają na celu równomiernie rozprowadzić korzyści płynące z transakcji, co może sprawić, że górnicy nie będą mieli takiej możliwości wykorzystywania swojej pozycji.

Co więcej, Da Hongfei zwraca uwagę na fakt, że rozwiązania w postaci nowych algorytmów nie są jedynym sposobem na zminimalizowanie wpływu MEV. Istnieje również potrzeba większej współpracy i komunikacji między różnymi projektami blockchain, aby wspólnie radzić sobie z tym problemem i znajdować skuteczne rozwiązania.

Biorąc pod uwagę ogromne straty, jakie branża blockchain ponosi rocznie z powodu MEV, nie można lekceważyć znaczenia tego problemu. Dlatego też propozycje i działania takie jak te przedstawione przez Da Hongfei są znaczącym krokiem naprzód w kierunku rozwiązania tego problemu. Oczywiście wymaga to współpracy i zaangażowania całej społeczności blockchain, ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby zminimalizować wpływ MEV na naszą ulubioną technologię.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *