Ministerstwo Skarbu USA Janet Yellen wzywa Kongres do uchwalenia ustawy dotyczącej kryptowalut

Sekretarz skarbu USA, Janet Yellen, wzywa Kongres do uchwalenia ustawy dotyczącej kryptowalut

Janet Yellen, Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, wezwała Kongres do pilnego podjęcia kroków w celu uchwalenia ustawy dotyczącej kryptowalut. W swoim ostatnim przemówieniu Yellen podkreśliła potrzebę uregulowania rynku kryptowalut, aby zapobiec nadużyciom i ochronić inwestorów.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, zdobywają coraz większą popularność i znaczenie na rynkach finansowych. Jednak brak konkretnych przepisów regulujących ich działanie stwarza ryzyko dla inwestorów oraz otwiera drzwi do nielegalnych praktyk.

Yellen zauważyła, że w obliczu szybkiego rozwoju technologii blockchain i kryptowalut, istnieje potrzeba stworzenia klarownych ram prawnych, które pozwolą na rozwój sektora w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla uczestników rynku.

Sekretarz Skarbu podkreśliła również, że konieczne jest wypracowanie spójnej polityki fiskalnej w obszarze kryptowalut, aby zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo finansowe. Bez odpowiednich przepisów i regulacji, rynek kryptowalut może stanowić poważne zagrożenie dla systemu finansowego i gospodarki jako całości.

Yellen wezwała Kongres do podjęcia działań w celu uchwalenia ustawy, która ureguluje rynek kryptowalut, zapewniając transparentność i bezpieczeństwo transakcji. Jednocześnie poinformowała, że Departament Skarbu USA pracuje nad własnymi propozycjami zmian prawnych dotyczących kryptowalut, które mają na celu ochronę inwestorów i zapobieganie nielegalnym praktykom.

Wydaje się, że apele Yellen zostały wysłuchane, ponieważ pojawiły się pierwsze sygnały, że Kongres rozpoczął prace nad ustawą dotyczącą kryptowalut. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach pojawią się konkretniejsze propozycje zmian prawnych, które wprowadzą porządek na rynku kryptowalut.

Wniosek Sekretarz Skarbu USA jest zrozumiały i konieczny. Rozwój rynku kryptowalut wymaga odpowiednich ram prawnych, które zapewnią uczciwość i bezpieczeństwo transakcji. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia zaufania do kryptowalut i umocnienia ich roli w globalnym systemie finansowym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *