Odpowiedzi Gary’ego Genslera na pytania ustawodawców dotyczące naruszenia X i fałszywej aprobaty ETF Bitcoin

Gary Gensler odpowiada na pytania legislatorów dotyczące naruszenia X i fałszywej zgody na Bitcoin ETF

W ostatnich tygodniach Gary Gensler, przewodniczący Commodity Futures Trading Commission (CFTC), został poddany ostrym pytaniami legislatorów w związku z niedawnym naruszeniem bezpieczeństwa platformy X oraz fałszywą zgoda na Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF).

Naruszenie bezpieczeństwa na platformie X, która jest jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, wywołało duże zaniepokojenie wśród inwestorów i regulatorów. Podczas przesłuchania przed Komisją Bankową i Komisją Rolnictwa Senatu, Gensler został zapytany o kroki podjęte przez CFTC w celu zabezpieczenia użytkowników platformy X i zapobieżeniu podobnym incydentom w przyszłości.

Gensler wyraził swoje zaniepokojenie w związku z naruszeniem na platformie X i obiecał, że CFTC będzie ścisłe monitorować sytuację oraz podejmować działania mające na celu wzmocnienie zabezpieczeń na giełdach kryptowalut. Przewodniczący CFTC podkreślił również konieczność współpracy między różnymi agencjami regulacyjnymi w celu skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących rynku kryptowalut.

W związku z fałszywą zgodą na Bitcoin ETF, Gensler został również zapytany o działania podejmowane przez CFTC w celu zapobieżenia podobnym przypadkom oszustw w przyszłości. Przewodniczący CFTC podkreślił, że agencja będzie ścisłe monitorować produkty związane z kryptowalutami i podejmować działania mające na celu ochronę inwestorów przed fałszywymi produktami finansowymi.

Gensler podkreślił również konieczność wprowadzenia surowszych regulacji dotyczących rynku kryptowalut, aby zapobiec oszustwom i zwiększyć transparentność tego sektora. Przewodniczący CFTC wyraził nadzieję, że agencje regulacyjne będą mogły współpracować w celu opracowania spójnych i skutecznych przepisów dotyczących rynku kryptowalut.

Wniosek z przesłuchania Genslera jest jasny – agencje regulacyjne muszą podjąć działania mające na celu ochronę inwestorów i zapobieganie oszustwom na rynku kryptowalut. W miarę jak rynek kryptowalut staje się coraz bardziej popularny, regulacje i nadzór muszą być wzmocnione, aby zapewnić uczciwość i stabilność tego sektora.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *