Ofiary Hamasu wnoszą pozew zbiorowy przeciwko Binance w sprawie rzekomego ułatwiania finansowania terroryzmu

Grupa ofiar Hamasu wniosła pozew zbiorowy przeciwko giełdzie kryptowalut Binance, zarzucając jej ułatwianie finansowania terroryzmu

Grupa ofiar palestyńskiej organizacji Hamas złożyła pozew zbiorowy przeciwko jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, Binance. Oskarżają oni platformę o ułatwianie finansowania terroryzmu poprzez umożliwianie przeprowadzania transakcji związanych z Hamasem.

Oskarżenia dotyczą zarówno samej giełdy, jak i jej właściciela, Changpeng Zhao. Ofiary twierdzą, że Binance nie podjęła odpowiednich działań w celu powstrzymania terorystycznego finansowania i nie zablokowała kont, które były używane do przeprowadzania transakcji związanych z Hamasem.

Hamas jest uznawany za organizację terrorystyczną przez wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone i Unię Europejską. W związku z tym wszelkie działania mające na celu finansowanie tej organizacji mogą stanowić poważne naruszenie prawa międzynarodowego.

Pozew zbiorowy, złożony przez grupę ofiar Hamasu, ma na celu uzyskanie odszkodowania za poniesione straty i cierpienie z powodu terroryzmu wspieranego przez finansowanie poprzez transakcje kryptowalutowe. Oskarżeni domagają się również działania ze strony Binance w celu zapobieżenia dalszym przypadkom terroryzmu finansowanego przy użyciu ich platformy.

Binance nie skomentowała publicznie oskarżeń, jednak w przeszłości platforma podejmowała działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji kryptowalutowych i zapobieganie nielegalnym działaniom, takim jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

Pozew zbiorowy przeciwko Binance może mieć poważne konsekwencje dla giełdy kryptowalut, zwłaszcza jeśli zostanie udowodnione, że platforma faktycznie ułatwiała finansowanie terroryzmu. Jednocześnie może to stanowić ostrzeżenie dla innych giełd kryptowalut, aby bardziej świadomie monitorowały transakcje i podejmowały działania przeciwko nielegalnym działaniom.

W obliczu rosnącej popularności kryptowalut i zwiększającej się liczby transakcji na giełdach, konieczne jest, aby firmy te podejmowały odpowiednie środki zapobiegawcze, aby nie stać się narzędziem do nielegalnych działań, takich jak finansowanie terroryzmu.zagrożeń.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *