Stanowcze stanowisko Coinbase wobec nielegalnego wykorzystania kryptowalut

Coinbase potwierdza swoje zaangażowanie w zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut. Ich kompleksowy program zgodności obejmuje rygorystyczne procesy weryfikacji (KYC) oraz dokładne środki kontroli sankcji.

Punkty kluczowe

  • Coinbase potwierdza swoje zaangażowanie w zapobieganie nielegalnemu wykorzystaniu kryptowalut.
  • Rozległy program zgodności obejmuje weryfikację KYC i kontrolę sankcji.
  • Współpraca z agencjami ścigania w celu śledzenia i zapobiegania finansowaniu terroryzmu.
  • Poparcie dla jasnych przepisów regulacyjnych w USA w celu zapewnienia zgodności kryptowalut.

Coinbase, wiodąca giełda kryptowalut, ponownie potwierdziła swoje niezachwiane zaangażowanie w zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut, w tym zapobieganie finansowaniu organizacji takich jak Hamas.

Giełda korzysta z kompleksowego programu zgodności, który obejmuje weryfikację tożsamości klienta (KYC) i rygorystyczną kontrolę sankcji. Te środki mają na celu skuteczne identyfikowanie i odstraszanie wszelkich nielegalnych działań na platformie.

Coinbase podjęło również kroki w celu bliskiej współpracy z organami ścigania, wykorzystując technologię analizy blockchain do śledzenia i zwalczania finansowania terroryzmu. Takie proak

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *