Stanowcze stanowisko Coinbase wobec nielegalnego wykorzystania kryptowalut.

Coinbase potwierdza swoje zaangażowanie w zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut. Ich kompleksowy program zgodności obejmuje rygorystyczne procesy weryfikacji (KYC) oraz szczegółowe środki kontroli sankcji.

Punkty kluczowe

  • Coinbase potwierdza zobowiązanie do zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu kryptowalut.
  • Rozległy program zgodności obejmuje kontrole KYC i kontrolę sankcji.
  • Współpraca z agencjami ścigania w celu śledzenia i zapobiegania finansowaniu terroryzmu.
  • Poparcie dla jasnych przepisów regulacyjnych w USA w celu zapewnienia zgodności kryptowalut.

Coinbase, wiodąca giełda kryptowalut, ponownie podkreśla swoje niezachwiane zobowiązanie do zwalczania nielegalnego wykorzystania kryptowalut, w tym zapobiegania finansowaniu organizacji takich jak Hamas.

Giełda stosuje kompleksowy program zgodności, który obejmuje kontrole Know Your Customer (KYC) oraz rygorystyczną kontrolę sankcji. Te środki mają na celu skuteczne identyfikowanie i odstraszanie wszelkich nielegalnych działań na platformie.

Coinbase podjęła również kroki w celu ścisłej współpracy z agencjami ścigania, wykorzystując technologię analizy blockchain do śledzenia i zwalczania finansowania terroryzmu. Ta proaktywna strategia przyniosła rezultaty w post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *