Unia Europejska sporządza projekt dokumentu dotyczącego wyjątków od regulacji MiCA

Unia Europejska przygotowuje projekt papieru dotyczącego wyjątków od regulacji MiCA

Unia Europejska przygotowuje projekt papieru dotyczącego wyjątków od regulacji dotyczącej rynków kryptowalut i usług płatniczych, MiCA. Projekt ma na celu uregulowanie wyjątków od tych regulacji, które zostały zaproponowane w ramach Strategicznej Agendy Finansowej.

Dokument, który został przygotowany przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, ma na celu określenie wyjątków od regulacji MiCA dla różnych rodzajów instytucji finansowych. Chodzi głównie o małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy działające przy użyciu technologii blockchain.

Projekt papieru dotyczącego wyjątków od regulacji MiCA został zaprezentowany w ramach Strategicznej Agendy Finansowej, która ma na celu zdefiniowanie kierunków rozwoju sektora finansowego w Europie. Dokument ma na celu dostosowanie regulacji dotyczących rynków kryptowalut i usług płatniczych do rzeczywistości, w której działają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy korzystające z technologii blockchain.

Projekt ten jest efektem wielomiesięcznych konsultacji, w których wzięły udział różnorodne podmioty z sektora finansowego oraz przedsiębiorcy działający w obszarze kryptowalut i technologii blockchain. W efekcie projekt papieru dotyczącego wyjątków od regulacji MiCA uwzględnia potrzeby różnych uczestników rynku, zarówno dużych korporacji, jak i małych firm.

W projekcie papieru dotyczącego wyjątków od regulacji MiCA znalazły się propozycje dotyczące redukcji kosztów regulacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienia dostępu do rynku dla firm korzystających z technologii blockchain. Dokument ten ma na celu stworzenie bardziej przyjaznego środowiska regulacyjnego dla innowacyjnych firm oraz zachęcenie do inwestycji w sektor kryptowalut i technologii blockchain.

W najbliższym czasie projekt papieru dotyczącego wyjątków od regulacji MiCA zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu Europejskiego, a następnie trafi do konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta po uwzględnieniu uwag i sugestii ze strony różnych uczestników rynku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *